ช่องทางการให้บริการ

492

4 ช่องทางการให้บริการ

  1. โทรศัพท์ : 02-241-5600 ต่อ 61601 – 8
  2. Line : helpdesk Ex-IT
  3. E-mail : helpdesk@excise.go.th
  4. Website : Web helpdesk