IBM เปิดโอเพ่นซอร์สเครื่องมือช่วยประมวลผลข้อมูลที่เข้ารหัส

4

IBM ได้เปิดเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรสามารถ implement การเข้ารหัสแบบ Fully Homomorphic Encryption ซึ่งช่วยให้การแชร์ข้อมูลมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Credit: ShutterStock.com

Homomorphic Encryption เป็นการเข้ารหัสที่มีคุณสมบัติคือช่วยให้สามารถประมวลผลข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสได้ ซึ่งจะมีประโยชน์มากกับองค์กรที่มีข้อบังคับเข้มงวดเรื่องข้อมูลเช่น Healthcare และ Financial หรืออื่นๆ โดยสำหรับ Fully Homomorphic Encryption (FHE) ถูกคิดค้นโดย IBM ในปี 2009

ตัวการใช้งานจริงเช่น นักพัฒนาด้าน Machine Learning อาจจะสามารถเทรนโมเดลโดยใช้ข้อมูลเข้ารหัสที่มาจากนักวิเคราะห์รายอื่นที่ศึกษาปัญหาเดียวกันโดยไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูล หรือช่วยให้ผู้ใช้งานแอปสามารถค้นหาข้อมูลบางอย่างได้โดยไม่เปิดเผยข้อมูลที่ค้นหาต่อผู้ให้บริการคลาวด์

อย่างไรก็ดีแม้จะฟังดูมีประโยชน์แต่ก่อนหน้านี้ Fully Homomorphic Encryption ยังไม่ได้ใช้จริงในทางปฏิบัติมากนัก ด้วยเหตุนี้ IBM จึงได้เปิดโอเพ่นซอร์สโปรเจ็คเครื่องมือการ Implement FHE สำหรับ macOS และ iOS ไว้บน GitHub ส่วน Android และ Linux จะตามมาหลังจากนี้ นอกจากนี้ IBM ยังมีตัวอย่างโปรแกรมสำหรับผู้สนใจเขียนโค้ดใช้งาน FHE ไว้ด้วย

ที่มา :  https://www.securityweek.com/ibm-releases-open-source-toolkits-processing-data-while-encrypted และ  https://betanews.com/2020/06/05/ibm-encryption-toolkit-macos-ios/

ที่มา : https://www.techtalkthai.com/