Microsoft เปิดเครื่องมือช่วยองค์กรประเมินสถานะของ Zero-trust

8

Microsoft ได้ออกเครื่องช่วยเหลือองค์กรประเมินตัวเองว่า ปัจจุบันในองค์กรอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วสำหรับคอนเซปต์ Zero-trust

Credit: ShutterStock.com

ในสถานการณ์ Work from home นั้นคอนเซปต์ของ Zero-trust คือทางที่เหมาะสมสำหรับองค์กรที่จะต้องไป โดยตั้งอยู่ในสมมติฐานที่ว่าเราไม่เชื่อถือในอุปกรณ์ไหนเลย ดังนั้นจึงต้องมีการพิสูจน์ตัวตนทุกครั้งในการเข้าใช้งานและเก็บ Log อย่างไรก็ดี Microsoft ชี้ว่าหลายองค์กรที่กำลังทำเรื่องนี้ มีการพัฒนาการต่างกันในหลายสถานะ ด้วยเหตุนี้จึงได้ออกเครื่องมือช่วยองค์กรประเมินตัวเองว่าปัจจุบันอยู่ในระดับขั้นไหนแล้วในการทำ Zero-trust โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปใช้งานได้ที่นี่

ที่มา :  https://www.securityweek.com/microsoft-launches-free-zero-trust-assessment-tool

ที่มา : techtalkthai