ระบบ ED IT Service

46

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลรายงานการตรวจสอบระบบเครือข่าย การตรวจสอบระบบสารสนเทศ
การตรวจสอบภัยคุกคาม และข่าวประชาสัมพันธ์ ที่รวดเร็ว และอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่สำหรับการติดตั้ง
แอปพลิเคชั่นที่เป็น In-House โดยรวบรวมลิงก์สำหรับการดาวน์โหลด การเข้าถึงข้อมูล FAQ และการใช้
ระบบงานสารสนเทศกรมสรรพสามิต คู่มือ BCP คู่มือ DRP ทุกที่ทุกเวลา ระบบรองรับการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นกรมผ่านระบบนี้ได้ และสามารถดูรายงานความพร้อมใช้ของระบบงานกรมสรรพสามิตได้

URL : http://itservice.excise.go.th/itservice_web/download.html