คำศัพท์ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

110
1. ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)

tech

ปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ เป็นคำที่มีความหมายหลากหลายขึ้นอยู่กับบริบทของการใช้งาน ‘เอสเอเอส’ บริษัทผู้วิเคราะห์เศรษฐกิจ กล่าวว่า “เอไอทำให้เครื่องจักรสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ ปรับตัวรับข้อมูลใหม่และทำงานต่างๆอย่างมนุษย์ได้”

2. ยานพาหนะไร้คนขับ (Autonomous vehicle)

tech

ยานพาหนะในที่นี้เป็นได้ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถบรรทุกที่ใช้เทคโนโลยีและระบบเซนเซอร์ในการขับเคลื่อนโดยปราศจากการช่วยเหลือจากมนุษย์ บริษัทอย่างอูเบอร์ เทสลา และฮุนได เป็นตัวอย่างบริษัทยักษ์ใหญ่ที่กำลังพัฒนาระบบรถยนต์ไร้คนขับอยู่

3. ไบโอเมทริกซ์ (biometrics)

tech

กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐฯ อธิบายไบโอเทริกซ์ว่าคือ ‘ข้อมูลชีวภาพ’ หรือ “ลักษณะทางกายภาพที่มีความเฉพาะตัว” ที่สามารถนำมาใช้กับ “ระบบตรวจสอบสิทธิหรือแสดงตนอัตโนมัติ” อาทิลายนิ้วมือ เสียง ม่านตา เรตินา ใบหน้า และดีเอ็นเอ

4. บล็อกเชน (Blockchain)

tech

บล็อกเชนเป็นบัญชีแยกประเภทที่ใช้บันทึกธุรกรรมทางการเงิน แทนที่แต่ละฝ่ายจะต้องบันทึกธุรกรรมทางการเงินกันเอง โดยอาจจะมาซึ่งความสับสน บล็อกเชนจะสร้างระบบบันทึก “มาสเตอร์” ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีธุรกรรมเกิดขึ้น

5. คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing)

tech

“คลาวด์คอมพิวติ้ง” เป็นคำที่ถูกหยิบขึ้นมาพูดบอยครั้งในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมา โดย CS Loxinfo ให้คำนิยามว่าเป็น “ระบบคอมพิวเตอร์ที่พร้อมรองรับการทำงานของผู้ใช้งานในทุกด้าน” ทั้งในแง่ของระบบเครือข่าย การจัดเก็บข้อมูล การทดสอบระบบหรือติดตั้งฐานข้อมูล หรือการใช้งานซอฟต์เฉพาะด้าน โดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องติดตั้งระบบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไว้ที่สำนักงาน แต่สามารถใช้งานในสิ่งที่ต้องการได้ด้วยการเชื่อมต่อกับระบบ Cloud Computing ผ่านอินเทอร์เน็ต

6. การชำระเงินด้วยวิธี ‘ไร้สัมผัส’ (Contactless)

tech

ธนาคารแห่งประเทศไทยให้คำนิยามว่า Contactless Payment ว่าหมายถึง การชำระเงินโดยใช้บัตรเครดิต พวงกุญแจ บัตรสมาร์ทการ์ด หรือเครื่องมืออื่นซึ่งใช้ RFID (Radio Frequency Identification) หรือระบบการชี้เฉพาะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ เพื่อทำให้การชำระเงินมีความปลอดภัย

ชิปที่ฝังอยู่ในบัตรช่วยให้ผู้ใช้ทำธุรกรรมได้สะดวกขึ้น เพียงถือบัตรอยู่เหนือเครื่องอ่านที่จุดรับชำระเงิน การทำธุรกรรมชำระเงินด้วยวิธีนี้ ใช้เวลาน้อยกว่าการชำระเงินด้วยเงินสด บัตรเครดิต และบัตรเดบิตเกือบ 2 เท่า เพราะผู้ซื้อไม่ต้องลงลายมือชื่อในกรณีที่ทำธุรกรรมมูลค่าต่ำ ซึ่งผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเงินมากกว่า เนื่องจากสะดวกในการทำธุรกรรม

7. การโจมตีดีดีโอเอส (DDOS)

tech

ดีดีโอเอส หรือดีดอส ย่อมาจาก Distributed Denial of Service (DDos) ซึ่งแปลว่า การปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย เป็นการโจมตีจากผู้ไม่หวังดีที่มุ่งสร้างผลกระทบหรือสร้างความเสียหายต่อการประมวลผลแบบคลาวด์ หรือคลาวด์คอมพิวติ้ง มีผลให้เว็บไซต์หรือระบบฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ตล่ม หรือหยุดการทำงานชั่วคราว

การโจมตีแบบดีดีโอเอสขนาดใหญ่นั้นพบเห็นได้บ่อยครั้งในปัจจุบัน ไม่ใช่เพียงเว็บไซต์ขนาดใหญ่หรือเว็บมีชื่อเสียงเพียงอย่างเดียวที่ตกเป็นเหยื่อของการโจมตี ทุกเว็บไซต์บนโลกนี้อาจตกเป็นเป้าหมายได้ทั้งสิ้น

8. ฟินเทค (Fintech)

tech

ฟินเทคเป็นการผสมกันระหว่างคำว่า “ทางการเงิน” (financial )และ “เทคโนโลยี” (technology) ตามการให้คำจำกัดความของธนาคารกลางประเทศไอซ์แลนด์ระบุว่า ‘ฟินเทค’ คือ การใช้เทคโนโลยีในการส่งมอบการบริการและสินค้าทางการเงินให้กับผู้บริโภค”

9. อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of things หรือ IoT)

tech

สหภาพยุโรปให้คำจำกัดความ Internet of Things หรือ ไอโอที ว่าเป็นการควบรวม “โลกกายภาพและโลกแห่งจินตภาพ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ฉลาด” หนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคืออุปกรณ์ในบ้านของเราที่สามารถควบคุมได้จากโทรศัพท์

ขณะที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอกนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC) ให้คำนิยาม IoT ว่าคือ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง หมายถึง “วัตถุ อุปกรณ์ พาหนะ สิ่งของเครื่องใช้ และสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตอื่น ที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยมีการฝังตัวของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ เซ็นเซอร์ และการเชื่อมต่อกับเครือข่าย ซึ่งวัตถุสิ่งของเหล่านี้ สามารถเก็บบันทึกและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ ทั้งยังสามารถรับรู้สภาพแวดล้อมและถูกควบคุมได้จากระยะไกล ผ่านโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนเท่านั้น แต่ IoT สามารถประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ทุกอย่างที่ถูกออกแบบมาให้เชื่อมโยงกันได้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะสามารถสื่อสารกันได้”

10. เทคโนโลยีสวมใส่ได้ (Wearables)

tech

ตัวอย่างเทคโนโลยีสวมใส่ได้คือนาฬิกาอัจฉริยะหรือสมาร์ทวอทช์และสายรัดข้อมือเพื่อการออกกำลังกาย อุปกรณ์เหล่านี้มักเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและสามารถทำหน้าที่ได้หลายอย่างตั้งแต่จ่ายค่าบริการและสินค้าไปจนถึงการตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ แต่ปัจจุบันก็มีการพัฒนาเสื้อผ้าที่ทำจากสิ่งทอหรือเส้นใยที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้แล้วเช่นกัน

11. Automation 

คือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อทำงานที่ซ้ำซ้อน ที่จะเข้ามาจัดการงานบางสิ่งบางอย่างแทนมนุษย์

12. Backlink 

หรือลิงก์ย้อนกลับเมื่อเว็บไซต์หนึ่งเชื่อมโยง ไปยังเว็บไซต์อื่นโดยใช้รหัส html href Google การใช้ลิงก์ย้อนกลับมีประโยชน์ และส่งผลต่อการทำ SEO ตัวอย่างเช่น “เว็บไซต์ A” มีลิงก์ย้อนกลับขาเข้าจากเว็บไซต์ที่มีคุณภาพอื่น ๆ (เว็บไซต์ B, C และ D) ลิงก์จะได้รับคะแนนความเชื่อถือสำหรับเว็บไซต์ A และ เว็บไซต์ A ได้รับสิทธิ์บางอย่างจาก B, C และ D ผ่านลิงก์

13. Big Data 

คือข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในบริษัทของคุณ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่มีแหล่งที่มาจากบริษัท หรือข้อมูลที่มาจากภายนอกอย่างโซเชียลมีเดีย โดยจะเรียกข้อมูลเหล่านี้ว่าข้อมูลดิบ

14. Blog

หรือบล็อกเป็นหน้าเว็บหรือเว็บไซต์ที่มีการปรับปรุงเป็นประจำด้วยเนื้อหาที่เป็นลายลักษณ์อักษร บล็อกเป็นส่วนสำคัญของเว็บไซต์ในการทำ การตลาดดิจิทัล เนื่องจากพวกเขานำเสนอเนื้อหาใหม่ๆ เป็นประจำ ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้จะช่วยดึงดูดผู้เข้าชมรายใหม่เข้ามาบนเว็บไซต์หลักของคุณ

15. Bot

โปรแกรมอัตโนมัติที่เข้าชมเว็บไซต์ที่บางครั้งก็ถูกเรียกว่า “โปรแกรมรวบรวมข้อมูล” หรือ “สไปเดอร์” บอตสแปมที่เข้าชมเว็บไซต์ด้วยเหตุผลที่ไม่แน่นอนซึ่งมักแสดงใน Google Analytics ว่าเป็นการเข้าชมที่ไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม Google ใช้บอตเพื่อรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์เพื่อให้สามารถจัดอันดับและเพิ่มในการค้นหาของ Google

16. Code 

คือรหัสภาษาที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์ ภาษาที่ใช้บ่อยที่สุดในการออกแบบเว็บคือ HTML, CSS, JS และ PHP

17. Contact Form 

คือแบบฟอร์มการติดต่อ ที่อยู่ในเว็บไซต์ที่มีช่องให้ระบุ หรือกรอกข้อมูลสำหรับผู้เข้าชมเพื่อติดต่อเจ้าของเว็บไซต์ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในการรวบรวมชื่อหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมลของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า

18. Content

คือสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบที่สามารถอ่านดูหรือโต้ตอบได้ โดยทั่วไปหมายถึงเนื้อหาที่เขียนขึ้นมาเป็นพิเศษ ที่สามารถรวบรวมรูปภาพ และวิดีโอเข้าไปด้านในด้วย

19. Conversion Rate 

หรืออัตราการแปลง ที่หมายถึงอัตราที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คำนวณได้ด้วยการหารจำนวนความสำเร็จของเป้าหมาย กับจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด ตัวอย่างเช่นหากมีผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 100 คน มี 10 คนที่ทำการกรอกข้อมูลการติดต่อกลับ อัตราการเปลี่ยนแปลงก็จะเท่ากับ 10%

20. Dashboard

คือหน้าแรกที่รวบรวมสิ่งต่างๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเว็บไซต์หรือแคมเปญการตลาด การตลาดดิจิทัล คำศัพท์เฉพาะสำหรับงานออนไลน์ที่รวมถึงวิธีปฏิบัติทางการตลาดเฉพาะอย่างเช่น SEO, PPC, CRO, การออกแบบเว็บ, การเขียนบล็อก, เนื้อหา และการโฆษณารูปแบบต่างๆ

21. Directory

คือรูปแบบของเว็บไซต์ที่จัดหมวดหมู่ด้วยธีมที่คล้ายกัน อย่างเช่นการรวบรวมธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับ SEO

22. DNS หรือดีเอ็นเอส

คือระบบการตั้งชื่อโดเมน เป็นระบบที่ใช้เก็บข้อมูลของชื่อโดเมน จะถูกใช้งานสำหรับเครือข่ายขนาดใหญ่อย่างอินเทอร์เน็ต

23. Dofollow 

วลีที่แสดงถึงไฮเปอร์ลิงก์ที่ไม่มีแท็ก “nofollow” โดยค่าเริ่มต้นการเชื่อมโยงจะเป็นลิงก์ dofollow จนกว่าจะมีการเพิ่มโค้ด “nofollow” ในส่วนนั้น ลิงก์ Dofollow ส่งผ่าน SEO ไปยัง URL ปลายทางในขณะที่ลิงก์ “nofollow” ไม่ทำเช่นนั้น

24. Featured Snippet 

ชิ้นส่วนข้อมูลสรุปที่ Google ดึงจากเว็บไซต์ และวางลงในผลการค้นหาโดยตรงเพื่อแสดงคำตอบอย่างรวดเร็วสำหรับคำค้นหาทั่วไป

25. Heatmap

เป็นภาพกราฟิกแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้โต้ตอบกับเว็บไซต์ของคุณอย่างไร ซอฟต์แวร์ Heatmapping ใช้สำหรับติดตามตำแหน่งที่ผู้ใช้คลิกบนหน้าเว็บ สรุปได้ง่ายๆ ว่า Heatmaps ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้ ที่สามารถนำไปช่วยในการออกแบบ และเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้

26. HTTP ย่อมาจาก Hypertext Transfer Protocol HTTP

เป็นโปรโตคอลที่ใช้โดย World Wide Web เพื่อกำหนดวิธีการจัดรูปแบบและส่งข้อมูลการดำเนินการที่เว็บเบราว์เซอร์และเว็บเซิร์ฟเวอร์ควรใช้เพื่อตอบสนองต่อคำสั่ง เมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณและกด Enter สิ่งนี้จะส่งคำสั่ง HTTP ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ซึ่งบอกให้เซิร์ฟเวอร์ดึงและส่งข้อมูลสำหรับเว็บไซต์นั้นไปยังเบราว์เซอร์ของคุณ

27. HTTPS หรือ Hypertext Transfer Protocol Secure

คือโปรโตคอลการสื่อสารอินเทอร์เน็ตที่ช่วยรักษาความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูลผู้ใช้ และเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับระหว่างคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้กับเว็บไซต์

28. Keyword Phrase 

กลุ่มของคำสองคำขึ้นไปที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลในเครื่องมือค้นหา บางครั้งเมื่อค้นหาบางอย่างคำหลักคำเดียวจะไม่ให้ข้อมูลที่คุณค้นหาซึ่งวลีคำหลักช่วยให้คุณสามารถรวมคำหลายคำเข้าด้วยกันเพื่อค้นหาข้อมูลที่ดีกว่า

29. Keyword Density

ความหนาแน่นของคำหลักหมายถึงร้อยละของความถี่ที่คำหลักจะปรากฏบนหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับคำทั้งหมดในหน้าเว็บนั้น

30. Meta Tags 

ข้อมูลโค้ด HTML ที่ถูกเพิ่มเข้าไปในโค้ดของหน้าเว็บที่เพิ่มข้อมูลเชิงบริบทสำหรับโปรแกรมรวบรวมข้อมูลเว็บและเครื่องมือค้นหา เครื่องมือค้นหาใช้ข้อมูลเบตาเพื่อช่วยในการตัดสินใจว่าข้อมูลใดจากหน้าเว็บที่จะแสดงในผลลัพธ์ ตัวอย่างเบตาแท็กประกอบด้วยวันที่เผยแพร่หน้าชื่อหน้าผู้เขียนและคำอธิบายรูปภาพ

31. Meta Description

หรือเรียกว่าคำอธิบาย Meta ที่ถูกใช้เพื่ออธิบายหน้าเว็บไซต์ใน 160 ตัวอักษร คำอธิบายเมตาเป็นสิ่งสำคัญของหน้าเว็บเพราะเป็นสิ่งที่ปรากฏในการค้นหาของ Google และผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหาอื่นๆ

32. Rankings 

คืออันดับที่เว็บไซต์ปรากฏในผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหา การจัดอันดับนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละคำหลักดังนั้นเว็บไซต์อาจมีคำหลักที่จัดอันดับในหน้าแรก และอื่นๆ ที่ไม่มี

33. Reach

คือจำนวนที่คนที่เข้าถึงสื่อทางการตลาดของคุณ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม รูปภาพ วิดีโอ หรือข้อความต่างๆ

34. Redirect

หรือการเปลี่ยนเส้นทางที่เว็บเบราว์เซอร์นำผู้ใช้จากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าหนึ่งโดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องคลิกหรือป้อนข้อมูลใดๆ

35. Responsive Web Design 

ปรัชญาของการสร้างเว็บไซต์ที่อนุญาตให้เนื้อหาทั้งหมดแสดงอย่างถูกต้องโดยไม่คำนึงถึงขนาดหน้าจอ หรืออุปกรณ์ เว็บไซต์ของคุณจะ “ตอบสนอง” ต่อขนาดของหน้าจอที่ผู้ใช้แต่ละรายอาจมีลดขนาด จัดโครงสร้างใหม่บนหน้าจอขนาดเล็ก และขยายเพื่อให้เหมาะสมกับหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่

36. Schema Markup

รหัสที่ถูกเพิ่มเข้าไปใน HTML ของเว็บไซต์เพื่อให้เครื่องมือค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับธุรกิจ บุคคลสถานที่ผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งของที่เรียกว่าตัวอย่างโค้ดที่สมบูรณ์ หรือข้อมูลที่มีโครงสร้าง

37. SEO (Search engine optimization)

คือการทำให้เว็บไซต์ของคุณ ติดอันดับต้นๆ ของการค้นหาผ่าน เสิร์ชเอนจินด้วยคีย์เวิร์ด ที่คุณได้ใส่ลงไปในเว็บไซต์ หรือบทความของคุณ

38. SEM (Search Engine Marketing)

คือการทำการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ต

39. SoLoMo (Social Location Mobile)

เป็นกลยุทธ์หนึ่งของการตลาดที่วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ จากการใช้โซเชียลมีเดีย เช็กอินตามสถานที่ต่างๆ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

40. Unique Visitors

ตัวชี้วัดที่ใช้ในการวิเคราะห์เว็บเพื่อแสดงจำนวนคนที่แตกต่าง และไม่ซ้ำใครในการเข้าชมเว็บไซต์ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ผู้เข้าชมที่ไม่ซ้ำจะถูกวิเคราะห์จากที่อยู่ IP ของพวกเขา หากผู้เข้าชมเยี่ยมชมเว็บไซต์เดียวกันหลายครั้งพวกเขาจะถูกนับเพียงครั้งเดียวในการวัดผู้เข้าชมที่ไม่ซ้ำ

41. UI (User Interface)

คือชุดของหน้าจอ หน้าเว็บ และองค์ประกอบแบบรูปภาพต่างๆ เช่น ปุ่มและไอคอน ซึ่งจะช่วยให้บุคคลสามารถโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการบนหน้าเว็บไซต์ของคุณได้

42. UX (User eXperience)

คือประสบการณ์ของผู้ใช้งาน ต่อการใช้งานของผู้ใช้งาน และการเข้าถึงโดยทั่วไปมักจะโยงในความหมายของการใช้งานของระบบงาน ที่มองถึงประสบการณ์การสร้างปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งาน (User) ต่อการใช้งานระบบงาน

43. Viral หรือ Viral Marketing

เรียกแบบไทยๆ ก็คือการทำการตลาดแบบไวรัส โดยอาศัยหลักการเสนอความแปลกใหม่ ความแตกต่างที่โดนใจ ให้แก่กลุ่มลูกค้า เพื่อให้เกิดการส่งต่อที่รวดเร็ว ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ

44. Value Proposition

คือคุณค่าที่นำเสนอต่อลูกค้า ซึ่งทางการตลาดหมายถึงคุณค่าของสินค้า และบริการที่เราได้ขายให้กับลูกค้า

45. XML ย่อมาจาก Extensible Markup Language

ถูกใช้เป็นหลักในการจัดการหมวดหมู่ข้อมูลต่างๆ สำหรับคอมพิวเตอร์และมนุษย์ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในแง่พื้นฐาน XML อนุญาตให้แท็กที่ปรับแต่งได้สำหรับการทำเครื่องหมายข้อมูลที่ยากต่อการเข้าใจคอมพิวเตอร์

46. XML Sitemap

เอกสารในรูปแบบ XML ที่จัดหมวดหมู่หน้าเว็บโพสต์ไฟล์ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของเว็บไซต์ เอกสารนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานของมนุษย์แม้ว่ามนุษย์สามารถดูได้ แต่แผนผังเว็บไซต์ XML ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้บอตตัวสืบค้นของเครื่องมือค้นหาสามารถค้นหาทุกหน้าของเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดายคล้ายกับแผนงานหรือแผนที่ที่จะใช้เมื่อขับรถในระยะทางไกล

47. Yelp

แพลตฟอร์มการตรวจสอบทางสังคม และเครื่องมือค้นหาที่อนุญาตให้ผู้ใช้ออกความเห็นสำหรับธุรกิจ Yelp เป็น Directory ธุรกิจออนไลน์ที่องค์กรต่างๆ สามารถลงทะเบียนร้านค้าได้ เพราะ Yelp จะรวมรายชื่อธุรกิจไว้เพื่อให้ผู้ค้นหา หรือลูกค้าพบเจอ

48. Black Hat 

คือคำสแลงสำหรับนัก การตลาดดิจิทัล ที่เปรียบเทียบถึงค้นร้าย ผู้ร้าย หรือที่เรียกว่าแฮกเกอร์หมวกดำ (หรือแฮกเกอร์ผู้ร้าย) ที่ทำงานให้กับแก๊งอาชญากร หากมองในมุม SEO Black Hat ที่ใช้กลยุทธ์สแปมเพื่อจัดอันดับเว็บไซต์ เช่นบทความการสร้างลิงก์ Directory (ไดเรกทอรี) มวลหรือ SEO เชิงลบ

49. Cyber Bully

หมายถึง การระรานทางไซเบอร์ การกลั่นแกล้ง การให้ร้าย การด่าว่า การข่มเหง หรือการรังแกผู้อื่นทางสื่อสังคมต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ เป็นต้น

50. Cybersecurity

หมายถึง ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เป็นภาวะที่เครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรม และข้อมูล พ้นจากภัยคุกคาม มีลักษณะสำคัญ 3 ประการ คือ คงความลับ คงความถูกต้องครบถ้วน และคงความพร้อมใช้งาน ภาวะดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยบุคลากร กระบวนการทำงาน และเครื่องมือที่เหมาะสม

12 คำศัพท์ด้านไอที ปี 2562 จากราชบัณฑิต

ที่มา : https://voicetv.co.th/read/J7H4pik17

ที่มา : https://lifestyle.campus-star.com/knowledge/178726.html

ที่มา : https://www.am2bmarketing.co.th/content-marketing-article/learn-marketing-terms-understand-digital-marketing/