Gmail มีปัญหาล่มในหลายพื้นที่ทั่วโลก บางพื้นที่เข้าระบบได้แต่ใช้งานไม่ได้

5

Credit: Google

ผู้ใช้งาน Gmail ทั่วโลกได้เริ่มรายงานปัญหาการล่มของ Gmail กันอย่างต่อเนื่องใน DownDetector โดยผู้ใช้งานในบางประเทศก็ไม่สามารถเข้าใช้ Gmail ได้เลย ในขณะที่ผู้ใช้งานในบางประเทศก็เข้าใช้งานได้ แต่พบกับการแจ้งปัญหาของ Gmail ในระหว่างใช้งาน ทำให้ไม่สามารถรับหรือส่ง Email ได้

ในเวลา 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีผู้ใช้งานเกินกว่า 2,000 รายจากทั่วโลกได้เข้าไปรายงานปัญหาของ Gmail ใน https://downdetector.com/status/gmail โดยนอกจากผู้ใช้งานส่วนหนึ่งจะมารายงานว่าไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้แล้ว ผู้ใช้งานอีกส่วนก็ได้รายงานถึงปัญหาการพบข้อความแจ้งเตือน “Oops, something went wrong. Recent changes may not have been saved.” ในระหว่างใช้งาน

ไม่กี่วันก่อนหน้านี้ Gmail เองก็เพิ่งมีปัญหาในสหรัฐอเมริกาไป แต่ก็ได้รับการแก้ไขแล้ว

ทั้งนี้ทีมงาน TechTalkThai ใช้ Google G Suite จากในไทย ก็พบปัญหาระหว่างใช้งาน Gmail เช่นกันครับ

UPDATE: ปัจจุบันนี้ระบบกลับมาปกติดีแล้ว

ที่มา : https://www.techtalkthai.com